Kiralama Sözleşmesi

ENLER OTOMOTİV TURİZM İNŞ. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
YAYAYOK RENT A CAR – ENLER FİLO

KİRA SÖZLEŞMESİ KOŞULLARI

KİRA SÖZLEŞMESİ GENEL KOŞULLARI

 1. Bu sözleşme ile kiralayan(ENLER OTOMOTİV TURİZM İNŞ. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.), bu sözleşme süresi içinde değişik zamanlarda kiracının talep ettiği araç ve/veya araçları bu sözleşme koşulları ile kiraya vermiş, kiracı da kira sözleşmesi genel koşulları kabul etmek suretiyle aracı kiralamıştır.

2.  Sözleşme süresiz olup, taraflardan biri tarafından feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır. Enler Oto bildirimli veya bildirimsiz olarak sözleşmeyi fesih edebilir ve aracın iadesini isteyebilir ve yedek anahtar ile aracı alabilir. Kiracı aracı iade etmek istemezse ENLER OTO şikayetçi olma hakkına sahiptir. KİRACI bu şartları kabul etmiş ve araçta şahsına ait hiçbir malzeme ve değerli eşye bulunmadığını kabul etmiştir.

3.  EDMR,EDMD,EDAR,EDAD,HDMD gruplar için 25 yaş 3 yıllık sürücü belgesi, CDAD, IDMD, IDAR IDAD, IFAR gruplar için 25 yaş, 3 yıllık sürücü belgesi, JDAD, SDMD, SDAR, SDAD, SFAR, SFMD, SFAD

GRUPLAR İÇİN 30 YAŞ 5 yıllık sürücü belgesi, FDAR, FDAD, PDAR, PDAD,LDAR,LVMD grup araçlar için 30 yaş 7 yıllık sürücü belgesine sahip kişiler Yayayok Rent A Car’ın oto kiralama hizmetlerinden yararlanabilir.

 1. Kiracı, karayolları yönetmeliği ile yürürlükteki kanunlara uymak zorundadır. Kanun ve yönetmeliklere aykırı araç kullanımı nedeni ile cezai işlem yapılması halinde masraflardan (ceza, araç bağlanması, araç çekilmesi v.b.) kiracı sorumludur.
 2. Kara yolları trafik kurallarına aykırı hareket etmek suretiyle sebebiyet vermiş olduğu kazalar neticesinde uygulanacak cezai işlemler ve bunların ferilerinden(Trafik cezası, kiralama konusu aracın bağlanması ve çekilmesi sonucunda oluşacak masraflar ve ilgili kaza sonucunda oluşacak diğer sair masraflar) kiracı sorumludur.

6.  Kiralama en az 1 gün (24 saat) tir. Daha kısa süreli kiralamalarda günlük fiyat uygulanır. Gecikme durumlarında, her ek saat için günlük ücretin 1/3’ü, gecikme süresinin 3 saati geçmesi halinde tam gün ücreti alınır. Erken iade durumunda kira bedeli iadesi yapılmaz.

7.  Kiracı aracı kararlaştırılan günde iade ve teslim edecektir. Bütün uzatmalar için ENLER OTO’ya başvuracak ve onayını alacaktır, Onay alınmaksızın yapılan uzatmalarda, Kiracının aracı hukuka aykırı olarak yed dinde bulundurduğu taraflarca kabul edilmiştir.

 1. Kira başlangıcında, araç kullanıcılarının sürücü belgelerini ve kullanılabilir durumdaki kredi kartlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Ödemeler kiralama başlangıcında geçerli bir kredi kartı ile yapılır.
 2. Kiralama başlangıcında kiracının kredi kartından teminat mahiyetinde araç grubuna göre değişen tutarlarda depozito tahsilatı yapılır. Tahsil edilen depozito tutarı, aracın dönüş ofisine teslimi sonrasında tüm ek masraflar tahsil edildikten sonra ortalama 3-7 işgünü (bankalar arası işlem süresine göre) içerisinde aynı karta iade edilir. Kiralama süresi 1 aydan fazla ise, depozito tutarı aylık kiralama bedeli kadardır. Kiracı, depozito üzerinden, ilave kira gün tutarlarının, yakıt eksiğinin, hasarın, trafik cezalarının v.b. kiralamaya ilişkin bedellerin tahsil edilmesine itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder. Trafik cezaları ile ilgili gerçekleştirilecek işlemlerde, hizmet bedeli maksimum 300 TL’ye kadar olmak üzere her bir ceza tutarının

%20 (yüzde yirmi)’si artı KDV kadar ücretlendirilecektir. Araçlarda HGS olup (Hızlı Geçiş Sistemi) kiracı kira dönüşü geçiş yaptığı bedelin üzerine %20 hizmet bedeli ilavesi ile ödemesini ilgili ofise yapacaktır. OGS (Otomatik Geçiş Sistemi)'ni kullanan kiracılar kaçak geçiş bedellerini ödemekle yükümlüdür.

 1. Kiracının talep etmesi halinde, sigorta kapsamını genişleten aşağıdaki ek sigortalar satın alınabilir; - Mini Hasar Sigortası; araç grubuna göre limitleri değişkenlik gösteren , kontratta teminat limitleri belirlenmiş bedele kadar olan müşteri yazılı beyanı ile polis raporuna gerek kalmaksızın oluşan maddi hasarları kapsamaktadır. Mini hasar sigortasının belirlediği teminat bedelinin üzerinde oluşan hasarlarda müşteri tüm hasar bedelinden sorumludur. Mini hasar

sigorta kapsamında kiralanan aracın karoser aksamında hasar olmadan tek başına cam, lastik, farda oluşacak hasarlar mini hasar kapsamı dışında kalmaktadır.

-LCF Sigortası; kiralanan aracın karoser, dış aksamında hasar olmadan tek başına zarar görmüş 1 lastik (jant hasarları bu sigorta kapsamında değildir) veya 1 cam (dış dikiz ayna camı,

tavan camı bu sigorta kapsamda değildir) veya 1 farda oluşacak hasarlar LCF sigortası ile teminat kapsamına alınmaktadır. - İhtiyari mali mesuliyet sigortası, zorunlu mali mesuliyet sigortasına ilave olarak, üçüncü şahıslara karşı maksimum 120.000 TL tutarında güvence sağlar.

- Ferdi kaza sigortası, sürücü ve araç içindeki yolcuları sigorta limitleri dahilinde güvence altına alır.

 1. Kiralanan araçta hasar ve veya arıza oluşması halinde, aracın güvenli ve zararı arttırmayacak şekilde yetkili servise ulaştırılmasından kiracı sorumludur. Aracı servise ulaştırılması aşamasında, Yayayok Rent A Car ofislerinden ya da Yayayok Rent A Car Yol Yardım çağrı merkezinden destek alınmaması halinde çekici maliyeti kiracı tarafından ödenecektir.

12.  Kiracı, aracı teslim aldığı hali ile aracın kiralandığı şehirde veya ön sayfada belirtilen başka bir yerdeki Yayayok ofisine, başlangıçta belirtilen günde, saatte ve kiralayanın isteği üzerine daha erken bir tarihte iade ve teslim edecektir.

 1. Kiracı, kiralayanın isteği üzerine, aşağıda belirtilenleri ödemekle sorumludur;

a.  Kira süresi içinde aracın kullanıldığı gün ve/veya katettiği mesafe için ön sayfada belirtilen miktarlara göre hesaplanacak günlük kira ücreti ve/veya kilometre ücretini (Aracın kat ettiği mesafe miktarı, imalatçının araca koyduğu kilometre saatini okumak suretiyle tespit edilir. Kilometre saatinin bozulması halinde kilometre ücreti yapılan yolculuğun haritadaki mesafesine göre hesaplanır.)

 1. Uzlaşılan ve kira sözleşmesinde belirtilen miktarlar üzerinden sigorta ücretleri ve diğer ücretler,

c. Aracın, teslim alınan ofisten farklı bir ofise bırakılması durumunda bırakılan yere kadar Kiralayan tarafından belirlenen tek yön ücreti,

d.  Katma değer vergisi ve sorumlu olunacak diğer vergiler,

e.  Kira süresi içinde, kiralayanın hatasından doğanlar dışında araca, kiracı ve başka sürücü ile veya kiralayana karşı kesilen park etme, trafik kurallarının veya kanun ihlalinden doğan diğer bütün para cezaları ve mahkeme masrafları ile aracın bağlanmasından dolayı ortaya çıkabilecek masraflar ile aracın kiraya verilememesinden kaynaklanan günlerin ücretleri,

f.  Çarpışma veya devrilme dolayısıyla araçta olabilecek hasarların tamiri nedeniyle oluşacak masraflar, kiralayanın giderleri ve üçüncü şahıslara ödemekle sorumlu olduğu maddi ve manevi tazminatlar kiracı tarafından ödenecektir. Ancak kiracı, kira sözleşmesinde ilgili ‘Kabul Eder’ hanesini imzalamak ve önceden kasko muafiyet sınırı primini ödemek kaydı ile, anlaşmada yer alan tüm koşullara uygun olarak aracı kullanmak ve işlemleri tamamlamak kaydı ile araç sigortasından yararlanabilecektir.

g.  Kiracı, aracın mekanik ve kaporta açısından ( kira sözleşmesi ve araç teslim formunda belirtilenler dışında ) sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, araçta kullanım hatası nedeni ile ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik nedeni ile trafik sigortası kuralları kapsamında, sigorta firmalarından talep ve tahsil edilemeyen her türlü mekanik, elektrik ve sair 3. kişilerin talepleri de dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları, cezaları ilk talepte ödemeyi kabul ve taahhüt eder,Örneğin; hatalı vites değiştirilmesi sebepli oluşan zararları, uyarı ışığının yanmasına rağmen aracın kullanılmaya devam edilmesi, aracın altının vurulmasından sonra aracın kullanılmaya devam edilmesi, kira süresinde ortaya çıkan bakım ihtiyacına rağmen bakımının bildirilmemesi ile oluşan zararlar gibi.

 1. Araçta motor suyu veya yağ eksilmesi olduğu takdirde KİRACI, KİRALAYAN’a hemen bilgi vermek zorundadır. Araca onay alınmadan su, antifiriz ve yağ ekleyerek yola devam etmesi durumunda oluşacak tüm hasar ve arıza sorumluluğunu kabul etmiştir, oluşacak tüm hasar masrafını ve kazanç kaybını ödemeyi kabul etmiştir.

ı. Aracı kiralayanın dışında bir kişinin kullanabilmesi için, geçerli kimlik  ve  sürücü  belgesi  bilgilerinin  kiralama  başlangıcında


sözleşmeye yazılması ve günlük ek sürücü ücretlerinin ödenmesi gerekir. Bu kurala uyulmadığı takdirde alınan sigortalar geçersiz sayılır ve kiracı ile kullanan kişiler tüm hasarlardan sorumlu tutulur, i.Kiralama bitiminde eksik yakıt ile gelecek olan araçların yakıtları Yayayok ofislerinde tamamlanacak, kiracı tarafından yakıt tutarının üzerine eklenecek % 30’luk hizmet bedeli ve KDV tutarı ile ödemesi gerçekleştirilecektir. Kira dönemi ile ilgili trafik cezaları da kiracılar tarafından kiralama sonunda ödenmedi ise Kiralayana ödenecektir. Kiralama bitiminde tespit edilemeyen ve sonradan gelecek olan trafik cezaları, bilgilendirmek sureti ile kiracının, kira başlangıcında gösterdiği rıza ile kredi kartından tahsil edilecektir,

KART NO :                                         _______________________

SKT :                                                  CVV2 : ____________        

j.  Yayayok ofislerinin bulunmadığı şehirlerde teslim etme ve alma için,en yakın Yayayok ofisine olan uzaklık üzerinden Kiralayanın belirlediği tutarda km. başına ücret alınır. Kiralanan araçlarda, aracın kiralandığı şehirden başka bir Yayayok ofisine teslim edilmesi durumunda tek yön tarifesine göre ücret uygulanır,

k.  Kiracının iş bu anlaşma gereğince yapılması gereken ödemelerin tahsili sırasında kiralayanın yaptığı giderler,

l.  Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, depozito olarak alınan kredi kartı sliplerinin, kiralama sözleşmelerine uygun şekilde kiralayan tarafından doldurulmasına ve tahsil edilmesine kiracı itiraz edemez,

 1. Kiracının, ENLER OTO tarafından uygulanan Standart Sigorta kapsamını ve Mini Hasar Sigortasını kabul etmiş olmasına rağmen aşağıdaki belirtilen koşullarda aracın zarar görmesi halinde hasar sorumluluğunu ve buna ilişkin giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul eder,

a. Kaza anında alkollü ve/veya uyuşturucu madde etkisi altında ise,

 1. Kaza tespit formunda/raporunda kazanın Kiracının tek taraflı kusurundan kaynaklı olduğunun belirtilmesi durumlarında (Araçların hızlarını hava, yol, görüş, teknik özellikler ve trafik durumuna uydurmamak/uygun kullanmamak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere benzeri kayıtların belirtilmesi halinde)
 2. Yasal hız sınırının aşıldığı ve kaza tespit formunda kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi durumunda,

d.  Tek taraflı kazalarda kaza raporunun düzenlenmediği, çift taraflı kazalarda beyanın eksik doldurulduğu, alkol raporunun alınmadığı durumlarda ve bununla birlikte kasıtlı kazalarda,yüksek devir hızı ile araç kullanımı v.b. özensizlik ve kasıt nedenli oluşacak hasarlarda, yanlış veya kaçak yakıt kullanımı nedeni ile oluşacak hasarlarda, lastik patlaması sonucunda, jant üzerinde sürüşe bağlı olarak oluşacak hasarlarda, trafik yasalarına aykırı vasıta kullanılması halinde,trafik yasalarına aykırı sürücü belgesi kullanımı halinde, kira sözleşmesinde belirtilen sürücülerin dışında kişilerce kaza yapılması halinde, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin; kasko poliçeleri ile ilgili belirlediği şartların dışına çıkılması nedeni ile, sigorta şirketlerinin sigorta bedelini ödemediği hallerde, kiracı, aracın  üst  kısımlarında  hasara neden olması halinde(köprü,balkon,dal v.b.nesnelere çarpma neticesinde) meydana gelen hasar bedellerini, trafik sigortası ve hasar güvencelerini almış olsa dahi ödemekle yükümlüdür.

e.  3.Şahıslara ve araç içerisindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri aracın zorunlu trafik sigortası limitleri ile sınırlı olup, manevi zararlar da dâhil olmak üzere meydana gelebilecek tüm sorumluluk ve yükümlülükler münhasıran kiracıya aittir.

f. Kazaya bağlı olmaksızın lastik yarılması, lastik hasarı, jant hasarları ( LCF sigortası satın alınmamış ise )

g. Jant kapağı ve stepne kaybı

h. Ruhsat, plaka, yangın söndürücü ve araç içi ekipman zarar görmesi

i. Anahtar kaybı ve/veya kullanım kaynaklı anahtar zararları

j. Sigorta kapsamına girmeyen her türlü hasar ve zarar

15.  Kiracı, araç teslimi sırasında, belirlenen ücreti, sorandan oluşacak maliyetleri ise, kira bitiminde, kredi kartı, voucher veya nakit olarak gerçekleştirecektir. Cari hesap çalışan kiracılar, oluşacak borç ile ilgili ödemelerini fatura kesiminden sonra nakden veya banka üzerinden gerçekleştirecektir. Kiracı,kira ve kira sözleşmesindeki unsurlar gereği oluşan borcunu vaktinde ödemediği takdirde, hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren bedellerin muaccel alacağını ve fatura tarihinden itibaren %10 (yüzde on)


gecikme, %10 temerrüt faizi ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Kiracı, kira bedelinin ödenmemesi durumunda hakkında ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir talebinde bulunulması halinde ENLER OTO’nun teminat göstermeksizin ihtiyati haciz ve tedbir kararı almaya yetkili olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

16.  Araç, aşağıdaki açıklanan şekillerde kullanılmayacaktır:

a.  Açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu /yük taşımacılığı, her hangi bir vasıtayı çekme/itme işlemi, gümrük mevzuatına ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınması, bulundurulması veya diğer gayrı kanuni işlemlerde, alkol (Kanunda belirtilen yasal sınırın altında alkol kullanımı da dahil- örn: 0-0,30 promil arası) ve/veya uyuşturucu madde etkisi altında, Motor sporlarında (yarış, sürat, ralli, sağlamlık, hız denemeleri v.b.)

b.  Trafiğe kapalı veya uygun olmayan yollarda, araca zarar verecek şekilde yükleme haddini aşacak şekilde yük/eşya taşınması, aracın kapasitesinden fazla kişinin taşınması, araçların teknik yapıları ve tahammüllerine uygun olmayan yol (bataklık, arazi, dere yatağı v.b.) ve durumlarda kullanımı, aracın kiracıdan başka biri tarafından kullanılması (Kiracı dışındaki şahıslar için önceden ek sürücü olarak kayıt şartı bulunmaktadır. Bununla beraber, aracı kullanacak şahsın anlaşmadaki sorumluluklardan kurtulamayacağı gibi kullanan ile müteselsilen sorumlu olacaktır.)

 1. Ülke sınırları dışında, yasal hız sınırları dışında, sözleşme kapsamında belirtilen kuralların dışına çıkılması nedeni ile oluşan hasarların tamir bedelleri, kaza nedeni ile oluşan tüm masraflar ve tazminatlar kiracı tarafından ödenir.
 2. Kiracıya verilen araçta hasar oluşması halinde, kiracıdan ayrıca hasarın %10’i oranında hasar takip bedeli alınır. Aracın kiracı tarafından kullanılmadığı zamanlarda, kiracı olası kaza veya hırsızlıklara karşı önlem almakla mükelleftir. Kiracı, tedbir mahiyetinde kapıları kilitli olarak,ruhsatı araçta bırakmamak kaydı ile aracı güvenli bir yere park etmek durumundadır. Aracın çalınması halinde, aracın anahtarı ve ruhsatını, ilgili emniyet birimlerini haberdar ettiğini ispatlamak kaydı ile en yakın Yayayok ofisine 24 saat içerisinde teslim etmek durumundadır. Bahsi geçen tedbirlerin alınmamasına ve/veya aşırmaya dayalı olarak araç çalınmasına neden olunması halinde, kiracı araç bedelini ve diğer zararları ödemeyi kabul eder.

18. Araç ile mal veya yolcu taşınması halinde, taşınan mala veya yolcuya gelebilecek her türlü hasar ve zarardan münhasıran kiracı sorumludur.

19.  Maddi, ölümlü ve cismani zararla sonuçlanan bir kaza vukuunda, kiracı durumu derhal en yakın polis görevlilerine veya ilgili birimlere bildirmek, tutanak ve raporları en geç 24 saat içerisinde ilgili Yayayok ofisine ulaştırmak durumundadır.

 1. Kiracı veya yukarıda 13-ı maddede belirtilen herhangi bir yetkili sürücü trafik sigorta poliçesi ile sigortalıdır. Kiralayan 3. şahıslara zarar veren kazalar sonucu doğacak hukuki sorumluluğu akdedilmiş mali mesuliyet sigortaları teminatı sınırları içinde sigorta şirketlerinden alabileceği tazminat miktarında yüklenir. Bu miktarın üstündeki maddi ve manevi tüm tazminat ve hukuki sorumluluk kiracıya ait olup kiralayan kiracıya rücu hakkına haizdir. Kiracı ayrıca kira süresi içinde kaza vukuunda kiralayanın ve kiralayanın sigorta şirketinin çıkarlarını korumak için aşağıdaki önlemleri alacaktır;

a.  İlgili tarafların ve tanıkların ad ve adreslerini almak, sorumluluğu veya suçu sabit olmadıkça suçu kabullenmemek, yeterli güvenlik önlemleri almadan aracı terk etmemek, herhangi bir kaza ve hasar halinde en yakın Yayayok ofisine telefon etmek, ayrıca gerekli şema da dahil olmak üzere kiralayanın kaza raporunu tamamlatmak, başka birinin suçunun tespiti gerekiyorsa veya yaralı yahut ölü varsa derhal en yakın polise haber vermek.

21. Kiracı,kiralayanın kendi sigorta şirketiyle akdettiği ferdi kaza sigortası poliçesinin hüküm ve şartları kapsamında ve ön sayfayı imzalamak suretiyle öngörülen bedeli ödemesi kaydıyla sigorta edilmiş olacaktır.

 1. Aracın sigorta şirketine yansıyacak bir hasarının olması halinde, kiracı belgeleri ve prosedürleri tamamlayarak teslim etmek ile yükümlüdür. Belgeleri ve prosedürleri tamamlayıncaya kadar

geçecek sürede günlük kiralama fiyatı üzerinden kira sözleşmesi işlemeye devam edecektir.

 1. Kiralayan aracı kiracıdan geri aldıktan sonra, aracın içerisinde kalan nesne ve eşyalardan sorumlu değildir. Kiracı kira süresi içinde aracın periyodik bakımını otomobilde bulunan talimat kitabına göre yaptırmaya mecburdur. Yetkili servislerde, ENLER OTO’nun bilgisi dâhilinde gerçekleştirilecek işlemlere ait faturaların ibrazı halinde bedeller kiracının borcundan düşülecek ve kalan kiracıya ödenecektir.Aracın arızalanması halinde, kiralayan derhal aracı emniyetli şekilde park edecek ve en yakın Yayayok ofisini haberdar edecektir. Tamir masrafları, ancak Yayayok ofislerinin önceden izin vermiş olması halinde kabul edilir. ENLER OTO, aracın geri alınması sırasında araçta bulunan nesne ve maddelerin kaybından ya da hasarından sorumlu değildir. Kiracı, sözleşme süresi sona erdiği takdirde, hiçbir ihtara gerek olmaksızın sözleşmenin sona ermiş olduğunu ve sözleşmesinin herhangi nedenle sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teşkil ettiğini, aracı kira süresi dışında KİRACI ya da ek sürücü tarafınca kullanılması ve /veya yasalara aykırı şekilde kullanılması halinde, hasar ve sorumluluğu anlamında hiçbir sigorta ve teminattan, yasal haktan istifade edemeyeceğini ve bu hususlar için haricen başkaca bir bildirimde bulunulmayacağını bildiğini beyan etmektedir.
 2. Kiralama süresinin sona ermesi üzerine Kiracı kiralama süresini tek taraflı olarak uzatamayacaktır. Kiracının, kiralama süresini uzatmak istemesi halinde, kiralayanın yazılı onayı ile kira süresi uzatılabilecek veya kiracı yeni verilecek olan araca rıza gösterecektir. Kiralayan, Kiracının kiralama süresini uzatma talebini onaylamaz ise ve her halükarda işbu Sözleşme kapsamında yapılan her bir araç kiralamasında belirtilen kiralama süresinin sona ermesi üzere; Kiracı kiralama süresinin sona erdiği gün sözleşmeye konu aracı kiralayanın “Ergene Mahallesi 550 Sokak No:46/D Bornova / İzmir / Türkiye” adresine veya kiralayanın kendisine yazılı olarak bildireceği diğer bir adrese teslim edecektir. Kira uzatmaları, sonraki kira sözleşmesi imzalanmamış olsa dahi iş bu sözleşme genel koşulları ile bağlı kalacaktır.

Kiracı, sözleşme süresinin sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teşkil ettiğini, aracı kira süresi dışında alıkoymayacağını kabul eder. Kira süresinin sona ermesi sonrasında ve/veya yasalara aykırı araç kullanımı sırasında sigorta, teminatlar ve yasal haklardan yararlanamayacağını bildiğini kabul ve beyan eder.

 1. Kiracının bu sözleşmenin ve bu sözleşmeye istinaden akdedilen bireysel sözleşmenin herhangi bir maddesine uymaması,özellikle vasıtayı kararlaştırılan tarihte teslim etmemesi halinde KİRACI, ENLER OTO’ya bahsedilen araç nerede olursa olsun ve ön uyarıya gerek kalmadan derhal geri alma yetkisini tanır, KİRACI vasıtanın ENLER OTO tarafından geri alınması sırasında meydana gelebilecek hasar ve tüm harcamaları ödemekle yükümlüdür. KİRACI, bireysel kiralama sözleşmesi süresi sona erdiği takdirde, hiçbir ihtara gerek olmaksızın sözleşmenin sona ermiş olduğunu ve sözleşmesinin herhangi nedenle sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin

ceza hukuku hükümlerince suç teşkil ettiğini, aracı kira süresi dışında kiracı ya da ek sürücü tarafınca kullanılması ve/veya yasalara aykırı şekilde kullanılması halinde, hasar ve sorumluluğu anlamında hiçbir sigorta ve teminattan, yasal haktan istifade edemeyeceğini ve bu hususlar için haricen başkaca bir bildirimde bulunulmayacağını bildiğini beyan etmektedir.

26.  Kiralayan işbu Sözleşmeyi dilediği zaman kiracı’ya mail, faks, sms yolları dahil olmak üzere yapacağı bildirim ile Sözleşmeyi dilediği zaman tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bireysel kiralama sözleşmesinin, kiralayan tarafından feshedilmesi halinde işbu sözleşme de kendiliğinden münfesih addedilecektir.

 1. Kiracı, kiralanan araçları hiçbir şekilde başka bir şahıs veya kuruluşa kiraya verilmeyeceğini, hangi neden ve koşul altında olursa olsun Kira sözleşmesi üzerinde ismi yazılı olmayan bir kişiye kullandırılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumun tespiti halinde, ENLER OTO’nun hasar güvenceleri geçerli olmayacak ve tüm zarar ve ziyanlar, Kiracı tarafından karşılanacaktır. Kiralanan aracın 3. bir kişiye kiraya verildiğinin veya kullandırdığının tespiti halinde, Kiracı bu ihlal nedeniyle oluşan zararlar yanında kiralanan aracın üç aylık kira bedelini cezai şart olarak ilk talep anında herhangi bir itirazda bulunmaksızın ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. Bu sözleşmede belirtilmeyen, ancak kiralayan tarafından bastırılıp kiralama başlangıcında müşteriye verilen ve bu sözleşmenin ayrılmaz parçası kabul edilen bilgilendirme broşürlerindeki kiralama koşulları, kiracı tarafından aynen kabul edilmiştir.
 3. Araçların kullanımlarında aşağıdaki şekilde kilometre sınırları olup, kilometre aşımı halinde ise aşağıda belirtilen tutarlarda ücretlendirme yapılacaktır.

Sınıf

Min. Yaş

Günlük KM Sınır

Aylık KM Sınır

KM              Başı Aşım Ücreti

(Krş)

EKONOMİ

25

300

3000

1,75TL+KDV

STANDART

25

300

3000

1,75TL+KDV

SUV – ÜST

30

300

3000

3,75TL+KDV

LÜKS

30

250

3000

5,5TL+KDV

30. Kiracı, işbu Sözleşme uyarınca kiraladığı araçta/larda başta araç takip sistemi olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere coğrafi yer tanımlamasını sağlayan sistemler olduğunu bildiğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Taraflar; iş bu sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlıklarda kiralayanın belge, defter, beyan ve kayıtları ile bilgisayar kayıtları tek başına geçerli, tüm tarafları bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olduğunu, başkaca delil ikame edilemeyeceğini, edilse dahi dikkate alınmayacağını kabul ve beyan etmiştir.
 2. Kiracı, kiraladığı araçla ilgili olarak sözleşme sırasında ve/veya sonradan ortaya çıkacak her türlü zarar, trafik cezası, köprü geçiş ihlali, hasar, vb tüm konulara ilişkin olarak kiraya verene bildirmiş olduğu kredi kartından kiraya verenin dilediği gibi çekim yapmasına şimdiden rıza gösterdiğini, bu konuyla ilgili herhangi bir itirazı olmadığını, bankaya yapacağı bir itiraz olursa kiraya verenin bu belge ile bankanın kiraya verene ödeme yapması gerektiğini şimdiden kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. KİRACI kusurlu çıktığı tüm kazaların, park yerinde olan kazaların, tek taraflı tüm kazaların hasar bedeli ve değer kayıplarını ödemeyi kabul etmiştir.
 2. KİRACI, doğal afetlerde aracı korumaya alacaktır, aracın korumaya alınmaması nedeni ile oluşacak tüm hasar bedelleri ve değer kayıplarını ödemeyi kabul etmiştir.
 3. Araç kiralama sürecinde, müşteriye ait birtakım temel veriler tutmak önem arz etmektedir. Gerekli bilgilerin tamamının alınması şarttır.Bu tarz bilgilerin eksikliği kiralama sürecinin doğru yürümemesine yol açar. Alınması gereken bu bilgiler, rezervasyon, kiralama ve pazarlama amaçlı olarak kiralayana yardımcı olur. Kiralayan bu bilgileri ve içerisindeki bazı hataları düzeltebilir, güncelleyebilir, ya da silinmesi amacı ile kiralama sırasındaki alınan bilgileri kullanarak kiracıya gönderebilir.

36.  İşbu sözleşmenin Damga Vergisi KİRACI tarafından ödenecektir.

 1. ENLER OTO bu sözleşmeden doğan kira ve diğer tüm gelirlerini dilediği kişiye yada kuruluşa temlik edebilir.
 2. KİRACI’dan alınan depozito tutarı araç iadesini takip eden 15 ile 30 iş günü arasında yapılır.
 3. KİRACI’nın, sürücünün ve kefil var ise KEFİL’in kefaleti kira dönemi ile sınırlı olmayıp kiracılık ilişkisi devam ettiği müddetçe geçerli olacaktır. Bu sözleşmenin kefalet tutarı 500.000Euro (üçyüzbineuro) ile sınırlandırılmıştır.
 4. KİRACI, bu sözleşme ile kişisel verilerinin işleneceğini, kaydedileceğini ve aktarılacağını kabul etmiştir. Ayrıca bu sözleşme ile işletme içinde sesli ve görüntülü kaydının alındığını kabul etmiştir.

41.  KİRACI, sms, e-posta, telefon ile reklam ve bilgilendirme mesaj ve çağrılarını almayı kabul etmiştir. Dilediği zaman bilgilendirme listesinden ayrılabilir.

 1. İş bu sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlıklar Türk kanunlarna göre ve İZMİR- İSTANBUL mahkeme ve icra dairelerince halledilecektir.

43. ENLER Oto, Kiracı ile olan sözleşmesini hiçbir tazminat ödemeksizin tek taraflı fesih hakkına sahiptir. KİRACI yukarıda yazılı maddelerden birine dahi uymaz ise (sözleşmede yazılı olmayan sürücünün aracı kullanması, trafik kurallarına uymamak, aracı kullanım koşulları dışında kullanmak) sözleşme tek taraflı fesih edilir ve ENLER OTO aracı koşulsuz iade alır. KİRACININ hiçbir şekilde ödediği kira bedeli iade edilmez. Kiracı aracı iade etmek istemediği takdirde araca zorla el koymuş sayılır ve gerekli yasal işlemler emniyet birimleri ile yapılır. Bu durumda oluşacak tüm masraflar, hasarlar KİRACI’ya aittir.


44. TESLİM KİRACI/RENTER İMZA/TC/TARİH/SAAT

(SÖZLEŞMEYİ OKUDUM, ANLADIM VE TÜM ŞARTLARI KABUL EDİYORUM. ELEKTRONİK ORTAMDA VE TABLET İLE İMZALADIĞIM EVRAKLARIN BU SÖZLEŞMENİN BİR PARÇASI OLDUĞUNU BİLİYORUM VE KABUL

_______________________________________________________

_______________________________________________________

 
EDİYORUM. ARACI TESLİM FORMUNDA VE FOTOĞRAFLARDAKİ ŞEKLİ İLE TESLİM ALDIĞIMI KABUL EDİYORUM.)

KVVK izni veriyorum. Verilerimin yurtiçi ve yurtdışında saklanmasını ve paylaşılmasını kabul ediyorum. www.yayayok.com.tr

Müşteri açık rıza metini okudum, kabul ediyorum.

Sigorta ve Hasar Sorumlulukları tarafıma anlatıldı, şartları biliyorum ve kabul ediyorum.

 Tüm iletişim araçları ile bilgilendirmeleri kabul ediyorum.

Her 1000KM’de bir aracın MOTOR YAĞ VE MOTOR SUYU kontrolü sürücü tarafından yapılmalıdır!

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

 
TESLİM ALAN KİRACI/ SÜRÜCÜLER / RENTER / DRİVERS İMZA/TC/TARİH/SAAT
Whatsapp Telefon