Müşteri Rıza Metni

Enler Otomotiv Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ("Kiralayan"), Müşteri’nin kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, lokasyon bilgisi, pazarlama bilgisi, müşteri işlem bilgisi, araç bilgisi verilerini, araçların rezervasyonu ve kiralanmasına yardımcı olmak, firma ve ürünlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi ve şirket içi raporlanması, müşteri memnuniyetine veya bilgilendirmeye ilişkin telefon görüşmeleri ve aramalar yapmak ve pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi analizi amaçlarıyla işleyebilir. Pazarlama ve müşteri analizi amaçları, ticari elektronik ileti göndermek, müşterinin kişisel verilerini müşteri ilişkileri yönetimi amacıyla analiz etmek, müşteri sadakat programını yönetmek, müşteri sadakatini arttırmak, satış ve pazarlama stratejilerini planlamak ve yürütmek, müşterilerimiz hakkında analiz yapmak ve ürünlerimiz ve hizmetlerimizi müşteri kişisel verilerini kullanarak müşteri ilgi, ihtiyaç ve alışkanlarına uygun hale getirmek amaçlarını içermektedir.  İşbu Şirket Müşteri’nin kişisel verilerini, açık rızaya dayanarak yurt içinde ve yurt dışında; kiralama ilişkisi boyunca ve açık rızaya binaen pazarlama süreçlerinin yürütülmesi adına kiralama ilişkisi sonrasında, güvenlik hizmeti aldığı hizmet sağlayıcılar ve Şirket  faaliyetleri ile ilgili sair alanlarda destek aldığı üçüncü kişilere (bulut bilişim, bilgi işlem desteği veren firmalar ve benzeri), ENLER Otomotiv Turizm İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. şirketlerinin aynı ekonomik bütünlüğün bir parçası olması (aynı/ortak gerçek kişilere ait olması), hizmetlerinden ortak faydalanılan personelin mevcut olabilmesi, ENLER Otomotiv Turizm İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ortak sistemleri ve diğer operasyonel nedenlerle ve kiralama ilişkisi ile bağlantılı olarak ENLER Otomotiv Turizm İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. markalarınahukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli makamlar ve/veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarabilir ve/veya erişme açabilir.Ayrıca, Şirket yukarıda belirtilen müşteri kişisel verilerini (açık rızaya dayanarak), bu verilerin yukarıda belirtilen amaçlarla ENLER Otomotiv Turizm İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.  tarafından kullanılması ve franchise ilişkisinin olması durumunda bu şirketler ile yukarıda belirtilen amaçlar hususunda hizmet veren hizmet sağlayıcı üçüncü kişilere (ör: müşteri ilişkileri yönetim şirketleri ve bilişim hizmeti veren şirketler) yurt dışına aktarabilmekte ve/veya erişime açabilmektedir.Açık Rıza Metni kapsamında ENLER Otomotiv Turizm İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin gerçek kişi ortaklarının sahibi bulunduğu diğer şirketlerini doğrudan veya dolaylı iştiraklerini ve bağlı şirketlerini ifade eder.Müşteri, Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuduğunu, anladığını ve bu metindeki amaçlar için de kendi kişisel verilerinin işlenmesi kabul eder ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtildiği gibi kişisel verilerin Türkiye dışında bulunan ENLER Otomotiv Turizm İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. ve çalıştığı şirketlere devredilmesine onay vermektedir.

Whatsapp Telefon